Betliar leto 2014/Chateau Betliar summer 2014

V letných mesiacoch v roku 2014 mi umožnilo SNM vystavovať časť mojej zbierky v kaštieli Betliar. V jednotlivých izbách kaštieľa bolo možné zočiť 15 kusov z mojej zbierky -fonografy, trúbové, skrinkové a kufríkové gramofóny, skriňový gramofón, ale aj malý detský gramofón. Zbierka mapuje obdobie mechanických gramofónov 1908-1930. V predposledný deň výstavy 30.08.2014 sa konala prednáška pod názvom História záznamu zvuku.
 
I presented part of my collection in Chateau Betliar during summer 2014. You can seen there 15 talking machine from 1908-1930 in several rooms inside of chateau. It was a extraordinery exhibition in historical rooms of chateau. In the end of exhibition I had a  performance about History of sound recording.
Many thanks for SNM to provide it.