Polydor nálezový stav /ca 1931/

Polydor nálezový stav /ca 1931/