Opravy/Renovation

K oprave každého gramofónu pristupujem individuálne. Nie je možné zamieňať súčiastky (ak sa samozrejme nejedná o rovnaký model jedného výrobcu) dokonca niekedy nie možné použiť ani skrutky, pretože každý výrobca používal svoje rozmery a parametre. Niektoré súčiastky je možné vyrobiť aj dnes a nahradiť ich pôvodnou. Opravu však treba robiť citlivo s ohľadom na vek a na možnosti použitia vhodných materiálov zodpovedajúcej dobe vzniku gramofónu.