Replika trúbového gramofónu

Asi od roku 2000 sa aj v našich končinách možeme čoraz častejšie stretnúť s replikami trúbových gramofónov. Tieto sú momentálne vyrábané v Indii a ich historická hodnota nie je žiadna. Často sú však rôznymi predajcami ponúkané za cenu historických. Avšak tieto pri lepšom hľadaní sa dajú kúpiť za cenu okolo 50 €. Sú síce plne funkčné, ale už ich prevedenie jasne naznačuje, že sú nové. Hlavným rozoznávacím znakom je lesklá mosadzná trúba často aj zdobená rôznymi tepanými motívmy. Ďalší veľmi ľahko rozoznateľný znak je napojenie trúby /kolienko/, ktoré sa nasádza na držiak. Toto je robene ako lomené a z dvoch kusov, čo pri historických nikdy neobjavíme /kolienko bolo oblé a robené z jedného kusa/. 

V prípade, že si nie ste celkom istý kontaktujte ma, rád poradím o aký prístroj sa jedná. Pre laika je niekedy veľmi ťažké rozoznať repliku od originálu. A nejde tu len o peniaze, ale aj o serióznosť predajcu.

Gramofón s trúbou replika