Fonograf

 

Fonograf uzrel svetlo sveta, keď si ho 21. novembra 1877 dal patentovať slávny vynálezca Thomas Alva Edison. Fonografy vyrobené pred rokom 1900 sú dosť vzácne, lebo sa robili len v malých seriách. Až po zdokonalení pohonu (pružinový motorček a odstredivý regulátor otáčok) sa ich výroba rozbehla do vyšších obrátok a začali ich produkovať aj iné spoločnosti ako len Edison (Columbia, Pathé, Polyphon). V boji o prvenstvo pre záznam a reprodukciu zvuku však víťazí gramofón pre jednoduchšiu konštrukciu a aj ľahšiu výrobu kópií zvukových nosičov. Záznamové médium používa fonograf valček. Tieto sú buď s 2 min. (cca do r. 1908) alebo so 4 minútovým záznamom. Pri prehrávaní valčeka je nevyhnutné vedieť či sa jedná o dvoj alebo štvor minútový, pretože je potrebné použiť správny typ prehrávacej hlavice /zvukovky/ a aj nastavenie chodu motora.

Pod tlakom konkurencie, Edison začne gramofofon vyrábať až od roku 1912. Zavedie vlastný systém výroby jednak platní, ale aj prístrojov na ich prehrávanie - Edison Diamond Disc. S týmito prístrojmi sa však v Európe stretneme len výnimočne a žial ani ja som som to šťastie ešte nemal.

Valčeky do fonografov sa vyrábali prakticky len do roku 1910 potom ich už produkovali len Edisonove závody. Napriek svojmu presvedčeniu Edison roku 1929 zastavuje výrobu valčekov, platní ako aj prístrojov na ich prehrávanie.Týmto rozhodnutím žiaľ definitívne končí produkcia fonovalčekov a ich prístrojov.

.