Poštové múzeum/Post museum in Banská Bystrica

Pri príležitosti 100. výročia začatia 1. svetovej vojny bola v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici usporiadaná výstava pod názvom Zábavný kalendář k pocte pamiatke padlých v 1. svetovej vojne. Zapožičaný bol gramofón z cca 1915, ktorý dotvára výstave atmosféru zo začiatku 20. storočia. Výstava trvá od 2.júna do 11. novembra 2014. Výstava je venovaná pamiatke padlých v 1. svetovej vojne.
 
You can see one of my machine - Parlophone, cca 1915 - in Post Museum in Banská Bystrica during exhibition "Zábavný kalendář" from the 2nd of June till 11th of November 2014. Dedicated to the memory of soldiers who died in World War I..